OM OSS - PRESSEMELDINGER
Salg av Rica Hotell Sandnessjøen
31. august 2011
Rica Eiendom Holding AS har i lang tid ført samtaler med lokale investorer for en utbygging av Rica hotellet i Sandnessjøen . Det har vært et fruktbart arbeidet som har avdekket at den naturlige løsningen er at Rica selger hotellet i Sandnessjøen til investorgruppen. Rica er for tiden ekspansiv og har store prosjekter som gjennomføres og ser at prosjektet i Sandnessjøen håndtere bedre med lokalt eierskap, spesielt med henblikk på at hotellet skal integreres og knyttes sammen med det nye kulturhuset.  Det skal inngås en langsiktig avtale med Rica Hotels og hotellet vil fortsatt hete Rica Hotel Sandnessjøen.

Det er derfor skrevet avtale mellom Rica Eiendom Holding AS og Hotell Syv Søstre AS om at sist nevnte kjøper hotellbygget i Sandnessjøen. Dermed er igjen det ærverdige hotellet i Sandnessjøen på lokale hender slik det var før Rica overtok hotellet i Sandnessjøen.
Gisle Evensen,  adm.direktør i Rica Eiendom Holding AS mener dette er en god løsning for Rica, investorene og for Sandnessjøen. Det vil fortsatt bli et Rica hotell i byen, og det blir større og mer moderne enn tidligere. Framtidstroen på god utvikling i Sandnessjøen er stor og vi ser at mye positivt skjer på ytre Helgeland.

Bak Hotel Syv Søstre AS står et knippe med investorer fra Helgelands regionen. Morten Guttormsen er styre leder i det nye selskapet og er også investor.  Følgende selskap er inne på eiersiden i selskapet: SLR Holding AS, TGM Holding AS, Sørra Holding AS, RBBS Holding AS og Statom AS.

Lokal engasjement og bidrag til kulturhusprosjektet er positivt for Sandnessjøen og ytre Helgeland sier Morten Guttormsen.  

Guttormsen sitter i dag tett innpå det som skjer i oljesektoren og ser at behovet for et stort og profesjonelt hotell i Sandnessjøen.

Styret i det lokale selskapet som har kjøpt hotellbygget i Sandnessjøen består av styreleder Morten Guttormsen og styremedlemmene Arnt Aleksandersen, Torbjørn Folgerø, Stig Lønnum, Tor Helge Nordvang og Helge Karstensen.
 
Man tar i første omgang sikte på å bygge ut hotellet med ca. 40 rom, noe som gir totalt 109 rom, men man har videre planer utvidelse som kan gi 150 rom total. I prosessen tar man sikte på å kunne tilrettelegge for enda flere rom enn 150, men dette vil gjøres på en måte at det kan realiseres etter hvert som behovet synliggjøres. Det startes i disse dagen er regulering for å tilpasse reguleringen i området til den utbyggingen som planlegges.

Hotellet i seg selv vil ikke på kort sikt endres, men man tar sikte på at starten av 2012 vil gi merkbare endringer som kommer kundene til gode. En tett integrering mot det kommende kulturhuset  er en viktig jobb hvor man vil jobbe tett opp mot kommunen for å optimalisere drift og kostnader for begge parter.

Hotell Syv Søstre AS har frem til 31.12.2011 en utleieavtale med Rica Sandnessjøen AS. Derfor vil det ikke skje noen endringer på kort sikt. Fra årsskiftet er det meningen at det lokale hotell selskapet skal overta også driften av hotellet. Det vil derfor jobbes tett med de ansatte og Rica sentralt for å skape en god prosess, samtidig som planlegging av utvidelsen går parallelt.

Guttormsen sier at det viktigste nå er en god prosess med de ansatte slik at ting skjer på en mest mulig optimal måte for alle parter. Hotellet er i dag veldrevet med profesjonelle ansatte, det hotellet trenger er en utvidelse og en renovering. Sammen med de ansatte og Rica sentralt tar man sikte på å skape et hotell som byen kan være stolt av og som er tilpasset dagens markedssituasjon.

Sandnessjøen trenger sårt bedre overnattingskapasitet og dette er hovedårsaken til at man har jobbet intenst for å finne en god måte å øke denne kapasiteten på. Spesielt mot oljenæringen er det viktig at ting skjer kjapt. I tillegg vil et hotell med 150 rom, konferansefasiliteter for mange hundre mennesker samt badeland gjøre dette til et av Helgelands mest attraktive hotell. Byen trenger dette og vi vil gjøre vårt ytterste til at dette blir bra avslutter Guttormsen.
 
For videre informasjon:
 
Morten Guttormsen
Styreleder
Hotel Syv Søstre AS
Mob. +47 91 71 33 61
Morten.guttormsen@sinus247.no
 
Gisle Evensen
Administrerende direktør
Rica Eiendom Holding AS
Dir: +47 66 85 45 02
Mob: +47 90 73 47 50
Gisle.evensen@rica.no
www.rica.no