OM OSS - STYRE
STYRE
Truls Holthe Styreleder
Truls Holthe har vært styremedlem fra 2002 og driver privat konsulentpraksis. Han innehar også en rekke andre styreverv i andre selskaper.
 
Jan E. Rivelsrud
Styremedlem
Jan E. Rivelsrud stiftet Rica i 1975 og var adm. direktør frem til 1995. Han har vært styremedlem i siden 2002. Rica Eiendom Holding AS er et resultat av fisjon av Rica Hotels AS i 2002 hvor eiendom og hotelldrift ble delt i ulike selskaper. Han kontrollerer i dag 69 912 aksjer gjennom et eget investeringsselskap. 
 
Stein Føyen
Styremedlem
Stein Føyen har vært styremedlem fra 2002. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og startet advokatfirmaet Føyen & Co i 1969. Han driver i dag rådgivningsvirksomhet med hovedvekt på bygg/entreprise og økonomiforvaltning. 
 
Vibeke Rivelsrud
Styremedlem
Vibeke Rivelsrud har vært styremedlem siden mai 2005. Hun har en Bachelor of Science i Hotel Management fra University of Surrey og en Master of Business Administration  (MBA)  fra Royal Holloway University of London. Hun har tidligere vært salgssjef i Rica Hotels mv. Hun er i dag bosatt i London og eier 348 007 aksjer i Rica Eiendom Holding AS gjennom eget investeringsselskap.
 
Jan Erik Rivelsrud
Styremedlem
Jan Erik Rivelsrud har vært styremedlem siden 2002. Han har en Bachelor i International Tourism and Hospitality Management ved universitetet i Surrey. Han har vært hoteldirektør ved Rica Hotel G20 i Oslo og arbeider i dag som prosjektleder i Rica Hotels . Han eier 348 007 aksjer i Rica Eiendom Holding AS gjennom eget investeringsselskap.
SE NESTE OM OSS