OM OSS - HISTORIE
RICA EIENDOM HOLDING AS - ET EIENDOMSSELSKAP MED VISJONER!
2002
Rica Eiendom Holding AS er et resultat av fisjonen i Rica Hotels i 2002 hvor eiendomsvirksomheten og hotelldriften ble plassert i hvert sitt aksjeselskap. Eiendomsporteføljen bestod av 17 eiendommer. Jan E. Rivelsrud med familie kjøpte samme år opp alle minoritetsaksjonærer i Rica Eiendom AS gjennom aksept på et frivillig tilbud på NOK 15 pr. aksje.

Rica Nidelven Hotel i Trondheim åpnet i september. Hotellet har 221 hotellværelser, restauranter, bar og konferanseavdeling. Selskapet eier 50 % av eiendommen gjennom Incentra Eiendom AS.

2005
Eiendommene Rica Victoria Hotel på Lillehammer og Rica Park Hotel i Drammen ble solgt med en regnskapsmessig gevinst på NOK 45 mill. Selskapet kjøpte en eierandel på 25 % i eiendommen Holmenkollen Park Hotel Rica sammen med Eiendomsspar AS og Rica Hotels AS.

2009
Selskapet øker sin eierandel i eiendommen Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo til 50 % gjennom kjøp av en 25 % andel i Holmenkollen Park Hotel ANS fra Rica Hotels AS. I februar ferdigstilles en utvidelse av Rica Nidelven Hotel. Hotellet har etter utvidelsen 349 værelser og betydelig konferansekapasitet. 

2010
Selskapet øker sin eierandel i Incentra Eiendom AS til 66 %.

2011
Holmenkollen Park Hotel ANS ferdigstiller utvidelse av Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo med 115 nye hotellværelser og en utvidelse av Saga Hall. Selskapet kjøper en 50 % eierandel i Havneutsikten AS i Bodø og starter arbeidet med å utvikle og bygge et nytt hotel i Bodø. Eiendommen Rica Hotel Sandnessjøen ble solgt med en regnskapsmessig gevinst på NOK 18 mill.

2012
Eiendommen Rica Hotel Narvik på 7 200 kvm ferdigstilles og åpner 1. mars 2012 med 18 etasjer og 148 hotellværelser. En langsiktig leieavtale er inngått med Rica Hotels AS.

Byggestart på nytt hotell i Bodø skjer i august 2012 og forventet åpning er sommeren 2014.
SE NESTE OM OSS