KONTAKT OSS - KONTAKT OSS
RICA EIENDOM HOLDING AS
KONTAKT
Adresse:
Slependveien 108
Postboks 3,
NO-1375 Billingstad

Tlf.: 
66 85 45 00

Fax.:
66 85 45 01

E-mail:
ricaeiendom@rica.no
 
ADMINISTRASJON
   
Gisle Evensen
Adm. direktør
Mobil 907 34750
Gisle.Evensen@rica.no
   
Snorre Moe
Finansdirektør
Mobil  917 15134
Snorre.Moe@rica.no
   
Jørn Olsen 
Prosjektleder
Bygg/anlegg
Mobil 915 48011
Jorn.olsen@rica.no